Logo

ORDO EQUESTRIS
VINI EUROPAE
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
Projekt CBC
Phare SR 2005
IN HONOREM DEI
ET IN HONOREM VINI
Číslo projektu:
2003/005-704.03-0019


Projekt
Leonardo da Vinci
Ćíslo projektu:
2008-1-SK1-LEO 05-00226

svapezinok


Dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu, ktorý má pred sebou cieľ združiť všetkých ľudí, ktorých životná filozofia a osobné princípy sú v súlade s našimi základnými filozofickými tézami, ktoré sú spojené s vínom.

Prosím – vstúpte do nášho sveta a staňte sa našimi priateľmi...

SALVE VINI

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - OEVE  je vinársky rytiersky rád, ktorého rytierska tradícia spočíva v tradícii rytierstva rádu Svätého Juraja z roku 1333, ďalej z roku 1468 a v tretej perióde rádu z roku 1984.

Európsky vinársky rytiersky stavEVIRS je občianskym združením so sídlom v Pezinku od roku 2003. EVIRS má podpísanú medzinárodnú dohodu "Zmluva s patentom na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva" so Senátom OEVE v Eisenstadte, ktorá ustanovuje práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu.

Samostatný konzulát OEVE na Slovensku vznikol dňa 26. 9. 2008 so sídlom v Pezinku.

Senát OEVE v Eisenstadte schválil Konzulát Slovensko ako čiastkové rytierstvo OEVE a delegoval EQUES Ing. Františka Slezáka, CSc. za konzula a prvého predsedu predstavenstva Konzulátu Slovensko a EQUES Ing. Stanislava Kamenára za prokonzula Konzulátu Slovensko.

Princípy činnosti a podstata ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - OEVE a Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu EVIRS sú zhrnuté v Atlase EVIRS.

 IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

  

NOVINKY
Pozvánka na riadne Valné zhromaždenie 8.2.2017
10.01.2017
Seminár SVA 24.1.2017
09.01.2017
Výročný list EVIRS 2017
08.01.2017
Kalendár EVIRS 2017
08.01.2017
PRIATELIA

svapezinok

poharvina

GENEA-IN

value-investing

tomax

bojvin

mvc

vinko.sk

tokajmacik

radiohey

twpglass

vino

vino

zamokugrofa