Logo

ORDO EQUESTRIS
VINI EUROPAE
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
Projekt CBC
Phare SR 2005
IN HONOREM DEI
ET IN HONOREM VINI
Číslo projektu:
2003/005-704.03-0019


Projekt
Leonardo da Vinci
Ćíslo projektu:
2008-1-SK1-LEO 05-00226

svapezinok


Dovoľte, aby sme Vás privítali na stránkach Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu, ktorý má pred sebou cieľ združiť všetkých ľudí, ktorých životná filozofia a osobné princípy sú v súlade s našimi základnými filozofickými tézami, ktoré sú spojené s vínom.

Prosím – vstúpte do nášho sveta a staňte sa našimi priateľmi...

SALVE VINI

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - OEVE  je vinársky rytiersky rád, ktorého rytierska tradícia spočíva v tradícii rytierstva rádu Svätého Juraja z roku 1333, ďalej z roku 1468 a v tretej perióde rádu z roku 1984.

Európsky vinársky rytiersky stavEVIRS je občianskym združením so sídlom v Pezinku od roku 2003. EVIRS má podpísanú medzinárodnú dohodu "Zmluva s patentom na usporiadanie strešného rytierstva a začlenenie čiastkového rytierstva" so Senátom OEVE v Eisenstadte, ktorá ustanovuje práva a povinnosti Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu.

Samostatný konzulát OEVE na Slovensku vznikol dňa 26. 9. 2008 so sídlom v Pezinku.

Senát OEVE v Eisenstadte schválil Konzulát Slovensko ako čiastkové rytierstvo OEVE a delegoval EQUES Ing. Františka Slezáka, CSc. za konzula a prvého predsedu predstavenstva Konzulátu Slovensko a EQUES Ing. Stanislava Kamenára za prokonzula Konzulátu Slovensko.

Princípy činnosti a podstata ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - OEVE a Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu EVIRS sú zhrnuté v Atlase EVIRS.

 IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI

  

NOVINKY
Kalendár akcií 2018
12.02.2018
SVA Pezinok - Seminár Naturálne vína 21.3.2018
12.02.2018
SVA Pezinok - Základný seminár 21.3.- 23.3.2018
12.02.2018
Valné zhromaždenie
09.02.2018
PRIATELIA

svapezinok

WERTHEIM

poharvina

GENEA-IN

value-investing

tomax

bojvin

mvc

vinko.sk

tokajmacik

radiohey

twpglass

vino

vino

zamokugrofa