Logo

ORDO EQUESTRIS
VINI EUROPAE
ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE
Projekt CBC
Phare SR 2005
IN HONOREM DEI
ET IN HONOREM VINI
Číslo projektu:
2003/005-704.03-0019


Projekt
Leonardo da Vinci
Ćíslo projektu:
2008-1-SK1-LEO 05-00226

svapezinok
Prejav prokonzula Eques Richarda Demoviča Legátfest Hlohovec


 

Ordo Equestris Vini Europae je inštitúciou, ktorá vychádza z hodnôt Rádu Svätého Juraja založeného v roku 1333. Vo svojej súčasnej podobe existuje od roku 1984. Je to osobitná organizácia prísažného spoločenstva, ktoré si ctí priateľstvo, kresťanské tradície, vedu a kultúru a hodnoty ľudskej práce v symbióze s prírodou.

Rád rytierov vína prenáša najhlbšie myšlienky kresťanstva do svojej filozofie a tieto mu slúžia k napĺňaniu jeho cieľov. Jedným z cieľov je i túžba po niečom hodnotnejšom v živote. A táto túžba sa netýka iba radostného pôžitku z vína, ale aj z väčšieho prínosu pre  spoločnosť.   Samotný        pôžitok je legitímny  ako v duchovnej tak i v materiálnej oblasti.

Dnes, ako už opakovane v minulosti sme sa tu stretli pre oba pôžitky. Duchovný v nás vyvolá predovšetkým  prísaha pred Bohom na ceste k rytierskemu stavu a materiálny pohár biblického nápoja - vína.

            Životnou pravdou je, že len  bdelí, túžiaci po niečom hodnotnejšom v živote, dokážu nájsť cestu. To sa zďaleka netýka iba radostného pôžitku z vína. Cesta, o ktorej tu hovoríme, má byť cestou činov prinášajúcich väčší osoh  rodine, priateľom, známym i neznámym, životnému prostrediu a spoločnosti. Má to byť cesta proti osemnásobnej biede tohto sveta, cesta ľudskosti a pochopenia. Kto dokáže zodpovedne po tejto ceste kráčať, mal by patriť k elite.

Patriť k elite v rytierskom ponímaní znamená byť pripravený k nadpriemerným výkonom a precítiť viac životnej radosti. 

Prísaha je sľubom zodpovednosti za seba i za druhých. Je osobnou cťou rytiera byť zaviazaný touto prísahou. Bez cti nie je zodpovednosť ani rešpekt.

            Tí, čo kráčajú od omylu k pravde, sú múdri, tí, čo zotrvávajú v omyle, múdri nie sú.
Cieľom nášho rytierskeho rádu je dosiahnutie mieru. Mier však nie je len stav, kedy nepočuť rinčanie zbraní, plač sirôt ani matiek nad hrobmi synov. Mier je stav rovnováhy  radosti a priateľstva.
            Rytiersky rád vína je vo svojom jadre filozofickou akadémiou, ktorá vedie svojich prísažných k pravde, dobru a kráse. Pravda, dobro a krása vychádzajú z viery, nádeje a lásky. Ak ich ctíme, nájdeme  životné šťastie a nachádzame raj na zemi, ktorý vyústi do raja nekonečného.

            Rytierskosť vnímame ako zodpovednosť voči sebe a ostatným. Ako schopnosť dodržať vyslovený prísľub. Rytier nie je dobyvateľ, rytier je ochranca. Ochranca tých, ktorí pomoc potrebujú, ktorí o ňu stoja. Sú to šľachetní priatelia. Zbavili sa závisti a sú z nich skutoční rytierski ľudia.

            Víno je produktom ľudskej práce, slnka, zeme a vlahy. Otvára ústa, tlmí vášne, upokojuje nedočkavosť, napĺňa nás radosťou, šťastím a priateľstvom. Víno nás spája, povznáša,  rozveseľuje a lieči.

Príslušnosť k Rádu nie je členstvo. Je to podstatne viac. Je to akceptácia filozofie, životného štýlu. Je to o putovaní životnou cestou, ktorá robí život lepším vo vzťahu k okoliu a k sebe. A to je skutočná ponuka na naplnený život, na šťastie, ale aj na radosť a pôžitok.  Rytierska odpoveď na život je bdelosť, zanietenie a nadšenie. Rešpekt, zmierenie, odpustenie a priateľstvo. Toto nám umožní nájsť životné šťastie a raj časne i večne.

 

V tom nám Pán Boh pomáhaj.

 

 

In honorem dei et in honorem vini.

 

 

NOVINKY
Príhovor Magister Generalis Konzul I. A. Tombor Tinetru
31.03.2020
KALENDÁR PODUJATÍ 2020
20.01.2020
Prejav prokonzula Eques Richarda Demoviča Legátfest Hlohovec
02.10.2019
Legátfest Hlohovec - Pozvánka.
28.09.2019
PRIATELIA

svapezinok

WERTHEIM

poharvina

GENEA-IN

value-investing

tomax

bojvin

mvc

vinko.sk

tokajmacik

radiohey

twpglass

vino

vino

zamokugrofa